วิธีซ่อมแซ่ม Database MySQL ง่ายๆด้วย myisamchk

วิธีซ่อมแซม Database ง่ายๆ (Repair Database) ด้วยการเข้า SSH แล้วไปยังโฟลเดอร์ mysql ที่ OS Linux แต่ละอย่างเก็บไว้

Debian
myisamchk -r /home/mysql/*/*.MYI
Debian + Directadmin
/usr/local/mysql/bin/myisamchk -r /home/mysql/*/*.MYI
CentOS
myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI

แค่นี้ก็สามารถซ่อมแซม Database MySQL ได้ครบทุก user เลยล่ะ

Blog | , , , , , , ,
Line it!