คำสั่ง Linux Command พื้นฐานสำคัญใช้บ่อยที่ต้องจำ

ตารางที่อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับ Linux command Line หรือคำสั่ง linux พื้นฐานที่ใช้กันบ่อยๆ ครับ


uname	การแสดงรายละเอียดของเครื่อง
pwd แสดงตำแหน่งปัจจุบัน
ls แสดงรายชื่อไฟล์ ไดเร็คทอรี่ ในรูปแบบต่างๆ
cd คือการ access เข้าไปยังไดเร็คทอรี่
cd การถอยออกจากไดเร็คทอรี่ที่อยู่ปัจจุบัน หนึ่งไดเร็คทอรี่
tty การแสดงหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่
whoami แสดงว่าตัวเองเป็น user อะไร
cp การสำเนาไฟล์
mv การย้ายไฟล์
mkdir การสร้างไดเร็คทอรี่
touch การสร้างไฟล์
rm การลบไฟล์
rmdir การลบไดเร็คทอรี่
history การแสดงคำสั่งที่เราได้ใช้ไปแล้ว
man เป็นการขอตัวช่วยหรือเป็นการดูเอกสารของคำสั่งนั้นๆ
reboot การ restart เครื่อง
init 0 การปิดเครื่อง
date การแสดงวัน
cal การแสดงปฏิทิน
finger การแสดงรายชื่อ user ที่กำลังอยู่ในระบบขณะนี้
exit การออกจาก shell ปัจจุบัน
fdisk การจัดการเกี่ยวกับ partition
cat เป็นการดูเนื้อหาของไฟล์ที่ต้องการเช่น cat /etc/passwd
find เป็นการค้นหาไฟล์
grep เป็นคำสั่งในการหาข้อความในบรรทัด
gzip เป็นการลดขนาดไฟล์
gunzip เป็นการยกเลิกการลดขนาดไฟล์
chmod เป็นการกำหนดค่าที่เซตใน Owner-Group-Other
chown เป็นการเปลี่ยนมือเจ้าของ
chgrp เป็นการเปลี่ยนกลุ่ม
mount เป็นคำสั่งที่เมาท์อุปกรณ์ หรือพาร์ติชั่น โดยมีรูปแบบดังนี้ mount options device directory
umount เป็นการยกเลิกการเมาท์
fsck เป็นการตรวจสอบไฟล์ หรือย่อจาก File System Checking
df เป็นคำสั่งที่ดูเนื้อที่ว่างบนระบบไฟล์ที่เมาท์
du เป็นการดูเนื้อที่ว่างบนไดเรคทรอรี่ที่ใช้อยู่
ps แสดงงานที่เปิดอยู่ หรือกระบวนการที่ทำงาน
kill เป็นคำสั่งที่ยกเลิกการทำงานของกระบวนการ
logout เป็นคำสั่งที่ออกจากระบบ ใช้ได้ต่อเมื่ออยู่ใน Shell
free เป็นการแสดงสถานะของเมมโมรี่ และเนื้อที่ว่างบนเมมโมรี่ ทั้งกายภาพ ที่ใช้ ใน swap, และบัฟเฟอร์
mke2fs เป็นคำสั่งฟอร์แมตดิสก์พร้อมใส่ระบบไฟล์ไปด้วย
lpr เป็นการส่งงานพิมพ์จากเครื่องลูกข่าย
top เป็นคำสั่ง Monitor System

ส่วนคำสั่งเทพสุดของผมก็คงเป็น man ซึ่งเป็นคำสั่งที่เอาไว้ แสดงคำอธิบายของคำสั่ง linux ได้ เช่น man ls ประมานนี้..


แต่คำสั่งเทพสุดอย่างไรก็แพ้ google อยู่ดี เพราะบางทีอาจจะหาตัวอย่างเพื่อดูว่า คำสั่งนี้ใช้อย่างไร เกิดผลอย่างไร เพราะคน(ผม)ใช้คำสั่ง linux ก็ไม่ได้เทพอังกฤษเช่นกัน อุอุปล.ของแถม http://taxze.com/unixtoolbox.xhtml

Blog | ,
Line it!