3G | tags

3G | 3G Free by P’ โป้ง

3G

3G | my By CAT คือ 3G(เทียม?) ที่คุ้มที่สุดในตอนนี้

3G

วันนี้ได้ลองใช้ 3G เป็นของตัวเอง เป็นครั้งแรก ด้วย 3Gเทียม หรือ 3G(WCDMA/HSPA)[850MHz.] เพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องเน็ตหอห่วยโครต แถมติดตั้ง ADSL ก้ไม่ได้จนต้องหาเน็ตที่พอจะคุ้มมาใช้ในการทำงาน และเล่นเกมบ้างเป็นครั้งคราว :3 .. จึงตกลงปลงใจลองของ 3G กับ CAT.. อ่านต่อ ( read more» )