ติดตั้งโปรแกรม Digital Photo Professional(DDP) โดยไม่ใช้แผ่น CD

ก่อนอื่นให้ไปดาวน์โหลด Digital Photo Professional 3.14.47 Updater for Windows ก่อนเลย
http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/EN/0200432402.html
หรือไล่หาจากหน้านี้ก็ได้
http://support-th.canon-asia.com/P/search?model=EOS+650D&menu=Download&filter=0&start=10
ขั้นต่อมาคือสร้างไฟล์ notepad.txt ใส่ข้อมูลด้านล่างลงไป
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\DPP]

#ถ้าเป็น win64bit ก็ใช้อันล่างนี้
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\DPP]
เปลี่ยนชื่อ notepad.txt เป็น notepad.reg แล้วดับเบิ้ลคลิกเพื่อรัน regedit กด yes/ok ไป
แล้วก็ลองติดตั้ง Digital Photo Professional(DDP) โดยไม่ใช้แผ่นซีดีก็น่าจะได้ล่ะ

สงสัยตรงไหนเพิ่มเติม http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/install_canon_software.html

Blog |
Line it!