หนังสือคู่มือติดตั้ง CentOS ภาษาไทย (E-Book)

หนังสือ: การติดตั้งและใช้งาน CentOS ลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์
เขียนโดย: โสทร รอดคงที่

เนื้อหาในเล่ม E-Book หนังสือคู่มือติดตั้ง CentOS ภาษาไทย

บทที่ 1 โครงสร้าง ฮาร์ดดิสก์และการเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์
บทที่ 2 หลักการติดตั้งลีนุกซ์
บทที่ 3 ตัวอย่างการติดตั้ง CentOS
บทที่ 4 กระบวนการบูทของลีนุกซ์
บทที่ 5 การเปิดปิด Service
บทที่ 6 โครงสร้างของไดเรกทอรีของลีนุกซ์
บทที่ 7 การใช้งาน Vi
บทที่ 8 การใช้คำสั่ง RPM และ Yum จัดการแพ็กเก็จ
บทที่ 9 การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ระบบ User / Group Accounts
บทที่ 10 Permission ของไฟล์ และ Directory
บทที่ 11 การใช้งาน System Config ต่าง ๆ
บทที่ 12การ mount ไฟล์ system อื่นๆ
บทที่ 13 การใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์เพื่อBackup ข้อมูล
บทที่ 14 คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเซิร์ฟเวอร์
บทที่ 15 การใช้งานcrontab ตั้งเวลาทำงาน
บทที่ 16 การเพิ่มพาร์ติชันหรือเพิ่มฮาร์ดดิสก์
บทที่ 17 การทำ Disk Quota
บทที่ 18 DNS (Domain Name System)
บทที่ 19 Apache เวบเซิร์ฟเวอร์ และ Virtual Host
บทที่ 20 ติดตั้ง อัพเกรด และใช้งานMySQL
บทที่ 21 การติดตั้ง Apache+PHP
บทที่ 22 Postfix Mail Server
บทที่ 23 การควบคุมเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์จากระยะไกลด้วย SSH และส่งไฟล์ ด้วย SFTP
บทที่ 24 NFS Server
บทที่ 25 รักษาความปลอดภัย Server ด้วย Arno’s Script
บทที่ 26 แชร์ไฟล์ระหว่างลีนุกซ์และวินโดว์ด้วยSAMBA
บทที่ 27การใช้งาน linux rescueดาวน์โหลดหนังสือ การติดตั้งและใช้งาน CentOS ลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์

DL : http://linux.sothorn.org/download/CentOS_book.pdf
ML : http://linux.sothorn.org/node/558

เครดิต : โสทร รอดคงที่ @linux.sothorn.org
ref: http://linux.sothorn.org/node/558

Blog | , , , ,
Line it!