ทฤษฎี 2+2 = 5 ทฤษฏีจิตวิทยา ว่าด้วยการ

ทฤษฎี 2+2=5
ทฤษฏีจิตวิทยา ว่าด้วยการปลูกฝังในสิ่งที่ผิดๆกับอำนาจทางสังคม
ทฤษฏีนี้ถูกใช้มากในสงครามโลก
ทฤษฎี 2+2=5 มันสะท้อนอะไรได้มากในสังคมจริงๆ– คนที่คิดต่าง แต่สมยอมต่ออำนาจ
– คนที่ยืนกรานกับความถูกต้องจนวินาทีสุดท้าย
– คนที่สมยอมต่ออำนาจ
– คนที่ไม่ยอมรับสิ่งทีผิด แต่ก็ไม่ปริปากเพราะเกรงกลัวต่ออำนาจ

ทฤษฎีนี้มาจากหนังสือ 1984 ของ George Orwell.
ทฤษฎี 2+2=5 ถูกนำมาเขียนเป็นเพลงโดยวงอัลเทอร์เนทีฟชื่อดัง Radiohead

Blog |
Line it!