Dhamma | tags

Dhamma | ลำดับพิธีบรรพชาอุปสมบท

Dhamma

ลำดับพิธีบรรพชาอุปสมบท การลาญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือ เป็นเรื่องที่ผู้จะบวชพึงทำ วิธีปฏิบัติคือ ให้เตรียมกระทงดอกไม้มีกรวยครอบ พร้อมธูปเทียนแพวางลงบนพาน เมื่อไปถึงผู้ที่จะรับการลา ก็เข้าไปกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้ง เปิดกรวยกระทงดอกไม้แล้ว.. อ่านต่อ ( read more» )

Dhamma | บทสวดท่องก่อนบวชพระ บวชนาค

Dhamma

เมื่อมอบตัวแล้วต้องจัดเตรียมหาเครื่องบวชคือ บริขาร ๘ ดังมีในบาลี ดังนี้ ติจีวรญฺจ ปตฺโต จ วาสี สจิ จ พนฺธนํ ปริสฺสาวเนนทฏฺเฐเต ยุตุตโยคสฺส ภิกฺขุโน ได้แก่ ไตรจีวร บาตร พร้อมทั้งถลกบาตร มีด (มีดโกน) พร้อมหินลับมีด เข็มพร้อมทั้งกล่องและด้าย ประคตเอวรวม.. อ่านต่อ ( read more» )

Dhamma | การบวชนาคและแห่นาค

Dhamma

การจัดกระบวนแห่ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ -หัวโต หรือห้วสิงโต (มีหรือไม่ก็ได้) -แตร หรือ เถิดเทิง (มีหรือไม่ก็ได้) -ของถวายพระอุปัชฌาย์ คู่สวด -ไตรครอง ซึ่งมักจะอุ้มโดยมารดาหรือบุพการีของผู้บวช (มีสัปทนกั้น) -ดอกบัว ๓ ดอก ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ให้ผ.. อ่านต่อ ( read more» )

Dhamma | การเตรียมตัวก่อนบวชพระ บวชนาค

Dhamma

การเตรียมตัวก่อนบวช ผู้จะบวชเรียกว่า อุปสัมปทาเปกข์ หรือ นาค ซึ่งต้องท่องคำบาลีหรือที่เรียกกันว่าขานนาคให้คล่องเพื่อใช้ในพิธี โดยต้องฝึกซ้อมกับพระอาจารย์ให้คล่องก่อนทำพิธีบวชเพื่อจะได้ไม่เคอะเขิน นอกจากนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคิด ต้องเตรียมตัว แ.. อ่านต่อ ( read more» )

Dhamma | ตำนาน บวชพระ บวชนาค

Dhamma

เป็นเรื่องปกติของผู้ชายไทยที่วัย 20 แล้ว จะบวชพระเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาตามประเพณีที่ดีงาม หรือก่อนแต่งงาน(คนโบราณมีความเชื่อว่า หากชายใดยังไม่ได้บวชเรียน ไปขอลูกสาวบ้านไหนเขาก็ไม่ให้) ทำไมก่อนบวชต้องบวชนาคก่อน หลาย ๆ คนคงจะเข้าใจว่าเป็นเพราะสมัยพ.. อ่านต่อ ( read more» )