Amazon | tags

Amazon | ตั้งค่าการรับเงิน Amazon แบบ Direct Deposit

Amazon

สำหรับผู้ที่ต้องการรับเงินแบบ Direct Deposit จาก Amazon โดยโอนเงินเข้าบัญชีแบงค์กรุงเทพของเรา ซึ่งจะเป็นการใช้สิทธิพิเศษด้วยรหัสแบงค์กรุงเทพ สาขานิวยอร์ค โดยเราไม่ต้องมีบัญชีแบงค์กรุงเทพสาขานิวยอร์ค #การรับเงินแบบ Direct Deposit ธนาคารกรุงเทพคิดค่าธร.. อ่านต่อ ( read more» )