วันรับดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารในประเทศไทย

วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกของปี(ช่วงครึ่งปีแรก) Last update : 2555(2012)
BBL – ธนาคาร กรุงเทพ – 15/06/2012
SCB – ธนาคาร ไทยพาณิชย์ – 25/06/2012
KBANK – ธนาคาร กสิกรไทย – 23/06/2012
KTB – ธนาคาร กรุงไทย – 30/06/2012
TMB – ธนาคาร ทหารไทย – 30/06/2012
BAY – ธนาคาร กรุงศรี – 28/06/2012

วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งที่สองของปี(ช่วงครึ่งปีหลัง) Last update : 2555(2012)
BBL – ธนาคาร กรุงเทพ – 14/12/2012
SCB – ธนาคาร ไทยพาณิชย์ – 25/12/2012
KBANK – ธนาคาร กสิกรไทย – 22/12/2012
KTB – ธนาคาร กรุงไทย – 31/12/2012
TMB – ธนาคาร ทหารไทย – 31/12/2012
BAY – ธนาคาร กรุงศรี – 27/12/2012

Blog | ,
Line it!