ตอนนี้กำลังสนุกๆบ้า linux อย่างหนัก เลยเก็บลิ้งค์พวกนี้เอาไว้ศึกษาหน่อย

HowtoForge – Linux Howtos and Tutorials
http://howtoforge.com

CentOS, Web Development/Production Stack | Vittee’s blog
http://blog.o2sx.com

nixCraft: Linux Tips, Hacks, Tutorials
http://www.cyberciti.biz

ส่วนพวกนี้ แถมหน่อยนึง

Debian Linux Tutorials,Articles and How to’s
http://debianhelp.co.uk

share: Linux Workshop Web V.2.0 Tutorials