ประวัติ linux ช่างยาวนานจริงๆ

GNU/Linux Distribution Timeline

GNU/Linux Distribution Timeline 12.10

แต่ตัวหลักๆ โหดๆ ที่เป็น core มีแค่ไม่กี่ตัวเอง

ref: http://futurist.se/gldt/

share: GNU/Linux Distribution Timeline