แนะนำเว็บเอาไว้แปลงไฟล์ .doc .docx เป็นไฟล์ pdf ผ่านเว็บออนไลน์

ทำให้เราสามารถ convert doc to pdf ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องลงโปรแกรมแต่อย่างใด

นั่นก็คือเว็บ doc2pdf.net ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีๆ ใช้งานคู่กับภาษาไทยได้ด้วย

หรือโปรแกรม PDFCreator ที่สามารถเซฟ .doc .docx เป็น pdf ด้วยการ print
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

share: แปลงไฟล์ .doc .docx เป็น pdf (ออนไลน์)