เรียน SEO ใน หนึ่งนาที

1. Keyword in URL
2. Keyword in <title>{keyword}</title> tags
3. Keyword in <meta name=”description” content=”{keyword}”>, <meta name=”keywords” content=”{keyword}”>
4. Keyword in <h1>{keyword}<h1>,<h2>{keyword}<h2>,<h3>{keyword}<h3>,etc
5. XML SiteMap
6. Backlinks from indexed pages
7. Backlinks from Pages with Higher Page Rank Then Your Page
8. Backlinks from .edu or .gov domains
+9. Unique Content
+10. ที่เหลือก็ ขยัน ถึก อึด ทน

SEO ก็มีแค่นี้แหละ ส่วนอะไรที่เป็นขั้นเทพกว่านี้ คงต้องศึกษาลงมือเอง

Blog |
Line it!