ยกตัวอย่างเช่น ssh จากเครื่อง A ไปเครื่อง B โดยไม่ใช้รหัสผ่านในการ shell

#@เครื่อง A

ssh-keygen -t rsa

(มีอะไรขึ้นมาก็กด enter ผ่านไปให้หมด แล้วพิมพ์คำสั่งด้านล่าง เพื่อเตรียมก็อบค่าไว้)

cat /root/.ssh/id_rsa.pub

#@เครื่อง B

vim /root/.ssh/authorized_keys

ก็อบค่า id_rsa.pub ของเครื่อง A มาใส่(ต่อท้าย กรณีทำ A หลายเครื่อง)

คราวนี้ลอง ssh จากเครื่อง A -> B โดยไม่ต้องใส่พาสก็ได้แล้วล่ะ

ref: linuxproblem.org/art_9.html
ref: thaicert.nectec.or.th/paper/encryption/ssh_key_authentication.php

share: วิธี SSH ข้ามเซิฟเวอร์โดยไม่ใส่รหัสผ่าน