วิธีปิด autorun Windows XP/7 ป้องกันไวรัส

วิธีปิด autorun Windows XP หรือ Windows 7 ของพวก flashdrive, thumbdrive, usb external หรือ cd-rom อย่างง่ายๆ
1. คลิกปุ่ม Start –> Run ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Run พิมพ์คำสั่ง gpedit.msc กดปุ่ม OK แล้วจะปรากฏไดอะล็อกบ็อก Group Policy
2.
Windows XP
คลิกเลือก User Configuration –> Administrative Templates –> System –> Double Click ไฟล์ Turn Off Autoplay ปรากกฎไดอะล็อกบ็อก Turn Off Autoplay Properties
Windows 7
คลิกเลือก Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Autoplay Policies -> Double Click ไฟล์ Turn Off Autoplay ปรากกฎไดอะล็อกบ็อก Turn Off Autoplay Properties
3. คลิกเลือก Enabled
4. คลิกเลือก All drives
5. คลิก OK

หรือ วิธีปิด autorun ง่ายๆเวลาเสียบแฟลชไดร์

กด Shift ค้างไว้ ตอนเสียบ (ใช้กับ cd ก็ได้ตอนใส่แผ่น ) กดค้างไว้จนแน่ใจว่ามันไม่ autorun แล้วจึงปล่อย

หรือ คำสั่งปิด autorun สั้นๆ

กด start -> run แล้ว copy คำสั่งนี้ไปวาง แล้วกด Enter นะครับ
[bash]reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f[/bash]

Blog | , ,
Line it!