ตำนาน บวชพระ บวชนาค

เป็นเรื่องปกติของผู้ชายไทยที่วัย 20 แล้ว จะบวชพระเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาตามประเพณีที่ดีงาม หรือก่อนแต่งงาน(คนโบราณมีความเชื่อว่า หากชายใดยังไม่ได้บวชเรียน ไปขอลูกสาวบ้านไหนเขาก็ไม่ให้)


ทำไมก่อนบวชต้องบวชนาคก่อน หลาย ๆ คนคงจะเข้าใจว่าเป็นเพราะสมัยพระพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งอยากจะบวช จึงแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วบวช จากนั้นก็ถูกจับได้ว่าเป็นพญานาค พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาคเป็นอภัพสัตว์ จะบรรลุมรรคผลไม่ได้ จึงมิสามารถบวชได้ พญานาคจึงเสียใจมากแล้วจากไป(ในคัมภีร์มหาวรรค แห่งพระวินัยปิฎก เขียนไว้แค่นี้ส่วนที่เหลือเป็นการเล่าเสริมขึ้นมา) จากนั้นพญานาคจึงขอให้ฝากชื่อของตนไว้กับคนที่จะบวชใหม่ เพื่ออุทิศผลบุญกุศลมาให้แก่ตนซึ่งบวชไม่ได้ เพราะเหตุนี้คนบวชใหม่จึงถูกเรียกว่า “นาค” สืบมา


แท้จริงแล้วเรื่องเล่าดังกล่าวไม่ใช่เหตุผลเลย เวลาคนบวช พระคู่สวดจะถามว่า “มนุสโส สิ” แปลว่า “ท่านเป็นมนุษย์หรือ?” นาคต้องตอบว่า “อามะ ภันเต” ใช่ครับ ถ้าเป็นพญานาคก็บวชไม่ได้ชัวร์!


นาค นอกจากจะแปลว่า งูใหญ่ แล้วยังแปลว่า ไม่มาสู่ความประพฤติชั่ว เป็นลักษณะของคนดี พระจะบวชให้เฉพาะนาคเท่านั้น คนชั่ว ๆ เป็นนาคไม่ได้ เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจซะใหม่ว่า

“บวชนาค = บวชคนดี”


😉


Blog |
Line it!