ก็เป็นตารางที่อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับ Linux command Line หรือคำสั่ง linux พื้นฐานๆที่ใช้กันบ่อยครับ

unameการแสดงรายละเอียดของเครื่อง
pwdแสดงตำแหน่งปัจจุบัน
lsแสดงรายชื่อไฟล์ ไดเร็คทอรี่ ในรูปแบบต่างๆ
cdคือการ access เข้าไปยังไดเร็คทอรี่
cd ..การถอยออกจากไดเร็คทอรี่ที่อยู่ปัจจุบัน หนึ่งไดเร็คทอรี่
ttyการแสดงหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่
whoamiแสดงว่าตัวเองเป็น user อะไร
cpการสำเนาไฟล์
mvการย้ายไฟล์
mkdirการสร้างไดเร็คทอรี่
touchการสร้างไฟล์
rmการลบไฟล์
rmdirการลบไดเร็คทอรี่
historyการแสดงคำสั่งที่เราได้ใช้ไปแล้ว
manเป็นการขอตัวช่วยหรือเป็นการดูเอกสารของคำสั่งนั้นๆ
rebootการ restart เครื่อง
init 0การปิดเครื่อง
dateการแสดงวัน
calการแสดงปฏิทิน
fingerการแสดงรายชื่อ user ที่กำลังอยู่ในระบบขณะนี้
exitการออกจาก shell ปัจจุบัน
fdiskการจัดการเกี่ยวกับ partition
catเป็นการดูเนื้อหาของไฟล์ที่ต้องการเช่น cat /etc/passwd
findเป็นการค้นหาไฟล์
grepเป็นคำสั่งในการหาข้อความในบรรทัด
gzipเป็นการลดขนาดไฟล์
gunzipเป็นการยกเลิกการลดขนาดไฟล์
chmodเป็นการกำหนดค่าที่เซตใน Owner-Group-Other
chownเป็นการเปลี่ยนมือเจ้าของ
chgrpเป็นการเปลี่ยนกลุ่ม
mountเป็นคำสั่งที่เมาท์อุปกรณ์ หรือพาร์ติชั่น โดยมีรูปแบบดังนี้ mount options device directory
umountเป็นการยกเลิกการเมาท์
fsckเป็นการตรวจสอบไฟล์ หรือย่อจาก File System Checking
dfเป็นคำสั่งที่ดูเนื้อที่ว่างบนระบบไฟล์ที่เมาท์
duเป็นการดูเนื้อที่ว่างบนไดเรคทรอรี่ที่ใช้อยู่
psแสดงงานที่เปิดอยู่ หรือกระบวนการที่ทำงาน
killเป็นคำสั่งที่ยกเลิกการทำงานของกระบวนการ
logoutเป็นคำสั่งที่ออกจากระบบ ใช้ได้ต่อเมื่ออยู่ใน Shell
freeเป็นการแสดงสถานะของเมมโมรี่ และเนื้อที่ว่างบนเมมโมรี่ ทั้งกายภาพ ที่ใช้ ใน swap, และบัฟเฟอร์
mke2fsเป็นคำสั่งฟอร์แมตดิสก์พร้อมใส่ระบบไฟล์ไปด้วย
lprเป็นการส่งงานพิมพ์จากเครื่องลูกข่าย
topเป็นคำสั่ง Monitor System

ส่วนคำสั่งเทพสุดของผมก็คงเป็น man ซึ่งเป็นคำสั่งที่เอาไว้ แสดงคำอธิบายของคำสั่ง linux ได้ เช่น man ls ประมานนี้..

แต่คำสั่งเทพสุดอย่างไรก็แพ้ google อยุ่ดี เพราะบางทีอาจจะหาตัวอย่างเพื่อดูว่า คำสั่งนี้ใช้อย่างไร เกิดผลอย่างไร เพราะคน(ผม)ใช้คำสั่ง linux ก็ ไม่ได้เทพอังกฤษเช่นกัน อุอุ

ปล.ของแถม http://taxze.com/unixtoolbox.xhtml

share: คำสั่ง Linux Command พื้นฐาน